هیئت شاهزاده علی اصغر(ع)کاشان در سال ۱۳۷۴ توسط گروهی از جوانان تاسیس شد. این هیات مذهبی در عمر پربرکت ۲۱ ساله خود نهالی کاشت که ثمرات ذی قیمتی برای اهالی منطقه در برداشت.

برپایی جلسات معنوی زیارت عاشورا از اولین اقدامات بود که هرهفته جمعه شب ها آن را در سرلوحه خود قرار داد. جلسات هفتگی برگزار می شود
مسئولین این هیات همیشه برآن بوده اند تا در زمان های مختلف برنامه های متعددی ارائه و در جهت بهینه سازی اوقات فراغت نوجوانان اردوهای فرهنگی , مذهبی اجرا نمایند. از جمله اردوهای مشهد مقدس , و مسجد مقدس جمکران در این راستا می باشد.

از چشم نوازترین و باشکوه ترین فعالیت های هیات ، برگزاری مراسم ظهراربعین می باشد.